top of page

INGYENES

 

ÚSZÁS

A vízhez szoktatás lehetősége 5 éves kortól a Ferihegyi úti Delfin Tanuszodában kezdődik. Célja, hogy a gyerekek megismerkedjenek az új közeggel, és ugyanolyan otthonosan mozogjanak a vízben,mint a szárazföldön. Tagóvodánkban szintén lehetőség van ugyanezekkel a feltételekkel a vízhez szoktatáshoz. Úszó edző: Csapó Éva

 

LOGOPÉDUS

Logopédusunk mind a 9 csoportban heti 2 alkalommal délelőtt biztosítja a terápiás ellátást. A gyerekek gyakorlási és érési idejének biztosításak céljából a foglalkozások nem egymást követő napokon történnek. A foglalkozásokon a hanghibák javítása mellett (pösze terápia), a részképességek fejlesztését célzó prevenciós jellegű feladatok alkalmazása történik. Logopédus: Bodor Réka.

 

 

PSZICHOLÓGUS KAPCSOLATTARTÓ

A kerületben kapcsolattartási szinten együttműködünk pszichológusunkkal, probléma esetén óvodánk felveszi a közvetlen kapcsolatot Bíró Gabriella, akitől segítséget kérhetünk.

 

 

HITTAN

Bármilyen felekezetű gyermeket szívesen várnak, a hittanórára, ahol játékos formában ismerkedhetnek a Bibliával és rövid történetekkel. Hitoktató: Tamásné Kis Adrienn - katolikus hitten, Langstader Flóra - református hittan.

 

 

 

ÖNKÖLTSÉGES

 

ANGOL NYELVTANULÁS

Az óvodai idegennyelv oktatásnak az elsődleges célja a nyelvi ráhangolódás. Hetente 2x30 percben, játékos formában ismerkednek a gyerekek az angol nyelvvel. Ilyenkor verseket, mondókákat, énekeket játszunk el, színezővel és feladatlappal segítjük az otthoni gyakorlást. Ezeken a foglalkozásokon a gyerekek kellő nyelvi bátorságra tesznek szert, amit azután az iskolában jól hasznosíthatnak. Minden májusban nyílt órát tartunk a szülőknek, ahol bemutatjuk, hogy mit is tanultunk egész évben.

Nyelvtanár: Hullánné Mladek Mária

 

 

LABDAJÁTÉKOK

Célunk a sport, sportágak megszerettetése a gyerekekkel. A foglalkozásokon készségfejlesztés történik, megtanítjuk a gyerekeknek, hogy  kezüket és lábukat ugyanúgy használják a feladatok megoldása közben. A feladatok nagy részét labdával végezzük, minden gyerek kap egy labdát, azzal végzi a feladatokat, mivel nagyon fontos az érintésszám, hogy minél többször érjenek labdához. A különböző nagyságú labdák(gumi) érzékelését egyszerű játékokon keresztül adjuk át. A technika elsajátítása játékokon keresztül történik.

Edzők: Vörös István (Földműves u.) Kovalcsik László (Bulyovszky u.)

 

 

NÉPTÁNC

Hetente egy alkalommal, délelőtt Gardos Anna néptánc oktató tart  néptánc foglalkozást  mind két telephelyen.

 

Ready to Kick
bottom of page