top of page
akkreditaltkivalotehetsegpont.png

A Rákosmenti Napsugár Óvoda 2020.03.28-tól akkreditált kiváló tehetségpont cím birtokosai.

Intézményünkben különböző képességterületeken kínálunk lehetőséget tehetségígéretes gyermekek számára:

Kincsesláda Vizuális Műhely: 2016 őszétől kezdve téri-vizuális területen nyújt lehetőséget az érdeklődő gyermekek számára képességeik gyakorlására

Okostojás Matematikai-logikai Műhely 2017 őszén került beindításra.

A Kisfürkész Természettudományos Tehetségműhely 2021 őszén került beindításra.

 

Az inter- és intraperszonális képességek fejlesztésére az egyes műhelyekben folyó munkába integrálva történik. Terveink vannak további műhelyek kialakítására, a meglévők gazdagítására. A mozgásos műhely beindításához jelenleg szakma kutatómunka folyik.

A gyermek megfigyelési szempontokat a Nagy Jenőné: tehetséggondozás az óvodában című könyvének mellékletéből vettük át. A gyermek megfigyelési szempontokat úgy dolgoztuk át, hogy abból könnyen kiszűrhetők legyenek a tehetségígéretes gyerekek. A megfigyelést kiscsoportos korban kezdjük el, dokumentáljuk, majd középső csoport év végén a csoportos óvodapedagógus tesz ajánlást a tehetségkoordinátornak. A műhelymunkák által nem lefedett képességterületek a csoportos óvodapedagógusok vezetésével zajlik, dokumentálásuk az egyéni fejlesztési tervben kerül rögzítésre.

 

Intézményünkben 7 fő rendelkezik a tehetséggondozáshoz szükséges tanúsítvánnyal.

A pedagógusok rendszeresen vesznek részt az adott témakörben továbbképzéseken, más óvodákkal való tapasztalatcseréken.

A program hatékonyságát mutatja a gyermekek örömteli tevékenysége, önként vállalt felszabadult feladatvégzése. Javulnak szociális kapcsolataik, fejlődik, nő önbizalmuk, önkifejezésük. Gyarapodnak az adott témában ismereteik.

Kis csoportokban és egyénileg dolgoznak a műhelyben a gyerekek. A gyermekek egyéni érdeklődésére építünk, figyelembe véve erősségeiket és gyenge pontjaikat. A folyamatban az egész óvoda segíti a műhelyvezetők munkáját. A szülők bevonását alapvető fontosságúnak tartjuk.

Együttműködési szerződést kötöttünk a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium Kiválóan akkreditált tehetségpontjával.

bottom of page